Werkwijze

Zo werkt Aafke

De vragen, problemen of uitdagingen waarmee u bij Aafke komt, kunnen heel verschillend zijn. De coaching of hulpverlening is uiteraard ook bij iedereen anders. In elk geval kunt u een doelgerichte en persoonlijk aanpak verwachten. Een aanpak waarbij ik ook helderheid geef over mijn dienstverlening.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het contactformulier op de website, telefonisch of per mail aanmelden mag ook. U heeft geen verwijzing van een huisarts nodig.

Intake

  • U komt eerst voor een intake om de problematiek te inventariseren. Op basis daarvan benoem ik samen met u wat uw hulpvraag is en aan welke doelen u wilt gaan werken.
  • In een hulpverlenings- of coaching overeenkomst leg ik de hulpvraag en de doelen vast en maak ik met u een afspraak over het aantal gesprekken, het  tarief dat erbij hoort en de praktische voorwaarden.
  • De hulpverlenings- of coaching overeenkomst blijft de leidraad bij de hulpverlening of coaching. Zo werken we zonder omwegen aan het bereiken van uw persoonlijke doel.

Protocol i.v.m. COVID-19

In verband met het coronavirus, heeft Aafke een protocol opgesteld. Wilt u deze een paar dagen vóór uw afspraak doornemen?