Werkwijze

U kunt zich telefonisch aanmelden of via het aanmeldformulier op de website. Per mail aanmelden mag vanzelfsprekend ook. U heeft hierbij geen verwijzing van een huisarts nodig.

Intake

  • U komt eerst voor een intake om de problematiek te inventariseren. Op basis daarvan benoem ik samen met u wat uw hulpvraag is en aan welke doelen u wilt gaan werken.
  • In een hulpverlenings- of coachingsovereenkomst leg ik de hulpvraag en de doelen vast en maak ik met u een afspraak over het aantal gesprekken, het tarief dat daarbij hoort en de praktische voorwaarden.
  • De hulpverlenings- of coachingsovereenkomst blijft de leidraad bij de hulpverlening of coaching. Zo werken we zonder omwegen aan het bereiken van uw persoonlijke doel.

Protocol i.v.m. COVID-19

In verband met het coronavirus, hebben wij een protocol opgesteld. Wilt u deze een paar dagen vóór uw afspraak doornemen?

Hygiënemaatregelen i.v.m. COVID-19