Relatietherapie

Voelt u zich niet altijd even gelukkig in uw relatie? Denkt u soms dat er toch meer zou moeten zijn dan er nu is? Heeft u regelmatig ruzie met uw partner, een ruzie die blijft hangen en die niet oplucht? Of wordt er juist niks meer gezegd? Heeft u het gevoel dat u niet belangrijk bent voor uw partner? Ontbreekt het aan wederzijds begrip?

Zomaar wat onderwerpen die in uw relatie een rol kunnen spelen. ‘Houden van is een werkwoord”, is een veel gehoorde uitspraak. Toch vergeten mensen dat vaak en verwachten dat de relatie vanzelf gaat, leuk blijft en dat de liefde vanzelfsprekend is.

Emotie en verbinding

U probeert wel met elkaar te praten, maar zonder dat u het wil, raakt u elkaar kwijt met alle pijn en frustratie die daarbij komt. Er is moed voor nodig om uw manier van omgaan met elkaar onder de loep te nemen. Wanneer de problemen te groot worden, is relatietherapie wellicht de oplossing. Bij deze therapie gebruik ik ondermeer de EFT, Emotional Focussed Therapy, een therapie die gericht is op emoties en verbinding tussen partners. Vaak speelt er veel meer dan wat aan de oppervlakte zichtbaar is. In plaats van het conflict op te zoeken of u juist terug te trekken, onderzoeken we samen de diepere laag, de frustraties en onvervulde behoeften. Hiermee gaan we aan het werk. Het effect is veelal wederzijds begrip, emotionele verbinding en veiligheid. U heeft weer een gevoel van samen!

Individuele ondersteuning

Soms heeft één van de partners individuele ondersteuning nodig. Om de therapie veilig te houden voor beide partners vraag ik dan dit traject elders te doen, zodat de gesprekken bij mij altijd in aanwezigheid van beide partners plaatsvinden. Uit onderzoek blijkt dat de EFT voor stellen vaak een goed resultaat geeft en weinig terugval kent! En denk ook eens aan een APK voor uw relatie. Relaties vragen oefening en onderhoud en als de problemen nog niet zo groot zijn, is het vaak gemakkelijker om de relatie weer in balans te krijgen. 

Wilt u de verbinding met uw partner weer vinden? Neem dan contact op voor een intake!