Hulpverlening

  • ‘Ik ben somber en twijfel steeds aan mijzelf’
  • ‘Met die collega kan ik niet samen werken’
  • ‘Na mijn scheiding weet ik niet meer hoe ik verder moet’
  • ‘Ik raak het contact met mijn kinderen kwijt’
  • ‘Mijn leidinggevende neemt me niet serieus’
  • ‘Wat ik ook doe, ik doe het nooit goed’
  • ‘Een burn-out en wat nu?‘
  • ‘Prioriteiten stellen en grenzen aangeven, hoe hoe je dat?’
  • ‘We praten niet meer met elkaar’
  • ‘Mijn ouders begrijpen me niet’

Dit mag u verwachten

Herkent u bovenstaande vragen en problemen en komt u hier alleen of samen niet uit? Wilt u zich persoonlijk ontwikkelen of heeft u een andere vraag? Als therapeut en coach help ik u graag uw problemen op te lossen of er beter mee om te gaan. Mijn aanpak is praktische en doelgericht, ik ben oprecht betrokken en houd u zo nodig een spiegel voor. Met als stip op de horizon; uw herstel! In mijn praktijk werk ik onder andere vanuit de contextuele benadering, baseer de relatietherapie op de EFT methode en hanteer diverse methodieken bij rouwverwerking en coaching op de werkvloer. Als dat bij u past, maak ik tijdens de therapie gebruik van ‘een taal erbij’. Een doeltreffende methode die beeldend uitdrukt waar woorden tekort schieten. Zo nodig geef ik u ook opdrachten waar u thuis mee aan de slag kunt. In mijn praktijkruimte in Amersfoort bent u van harte welkom, bij psychiatrische of verslavingsproblematiek verwijs ik u graag door naar één van mijn collega’s.

Contextuele therapie

In mijn praktijk voor psychosociale hulpverlening vormt de contextuele benadering het uitgangspunt van waaruit ik denk en werk. Veel problemen van mensen zijn verbonden met hun achtergrond en levensgeschiedenis. In ons gezin van herkomst leren we veel over het leven. Als we te maken krijgen met tegenslag, problemen en verdriet, dan reageren wij daarop zoals we dat daar hebben geleerd. Onze moeizame relaties, onuitgesproken verwachtingen en de dingen die we hebben gemist, kunnen ons dan opnieuw pijn doen en confronteren met ons verleden. Daarom is contextuele therapie een mooie manier om te werken aan blokkades uit het verleden. De betrouwbaarheid binnen relaties kan worden hersteld of verbeterd. Tijdens de therapie kijken we samen naar hoe uw verleden het hier en nu beïnvloedt en wat helpt om hier verandering in aan te brengen. Zodat u de balans weer gaat vinden tussen vrijheid én verbondenheid met mensen die bij u horen, mensen van uw verleden, van het heden en van de toekomst. Ofwel: op een verantwoorde en eerlijke manier zorgdragen voor de mensen om u heen, zonder de zorg voor uw eigen persoon uit het oog te verliezen.

Wilt u meer weten over deze vorm van hulpverlening, wilt u een afspraak maken of heeft u andere vragen? Neem gerust contact op!