Traumaverwerking

Een psychisch trauma verwijst naar de emotionele schade die kan ontstaan na een ingrijpende gebeurtenis. Het draait niet zozeer om de gebeurtenis op zich, maar eerder om de emoties en persoonlijke conclusies die u aan die gebeurtenis koppelt.

Een psychisch trauma ontstaat wanneer de gebruikelijke verwerkingsmechanismen niet langer effectief lijken te zijn en u moeite heeft met het omgaan met de gevolgen van de gebeurtenis.

EDMR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie in situaties waarbij u last blijft houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in uw leven. Soms lukt het u om deze ervaringen op eigen kracht te verwerken en in andere situaties ontwikkelt u psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan schokkende gebeurtenissen die zich aan u op blijven dringen, waaronder angstwekkende beelden, herbelevingen of flashbacks en nachtmerries. Andere klachten waar u mee te maken kunt hebben, zijn schrik – en vermijdingsreacties. Men spreekt dan van een ‘posttraumatische stressstoornis’ (PTSS)

Breed inzetbaar

EMDR is een breed inzetbare methode, niet alleen bij PTSS, maar ook voor andere trauma-gerelateerde klachten zoals vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is dat deze klachten zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete gebeurtenis waarbij, als u hieraan denkt, nog steeds last heeft van een emotionele reactie.

Brainspotting

Brainspotting is, net als EMDR, een breed inzetbare methode om traumatische gebeurtenissen en andere trauma-gerelateerde klachten, zoals hierboven genoemd, te verwerken. De wijze waarop Brainspotting wordt toegepast is anders dan bij EMDR. Een ander onderscheid is dat bij Brainspotting het niet noodzakelijk is om over de gebeurtenis te hoeven vertellen en deze methode toch helpend kan zijn. Met name bij trauma’s of blokkades waar u moeilijk woorden aan kunt geven, kan dit een voordeel zijn.

Meer weten over traumaverwerking

Brainspotting en EMDR zijn goed te combineren met andere bestaande therapievormen maar kunnen ook op zichzelf gebruikt worden.

Wanneer u meer over deze therapievormen wilt weten, mail of bel gerust!