Family mediation

Is er in uw gezin of familie een conflict ontstaan? Heeft u al zo vaak gepraat en lukt het niet om de ruzies achter u te laten? Misschien ziet u elkaar al lange tijd niet meer. Zeker als het familie betreft, raakt het veel dieper en kan er zo’n verlangen zijn naar herstel van de relatie. Maar hoe?

Mediation

U kunt uit dit conflict komen zonder juridisch getouwtrek! Als mediator help ik om samen tot een oplossing te komen. Een oplossing waar u zelf invloed op heeft en actief aan meewerkt. Bij aanvang van de mediation stel ik met u een mediationovereenkomst op waarin we afspraken maken over de omgang met elkaar en het conflict omschrijven. Daarna gaat u met elkaar, maar onder mijn begeleiding, in gesprek om te onderzoeken wat er bij u beiden speelt, waar u last van heeft en maakt u afspraken om herhaling van het conflict te voorkomen. Meestal zijn hier twee tot drie gesprekken voor nodig. De uitkomst van de mediation kan worden beschreven in een vaststellingsovereenkomst.

Neem gerust contact op als u een afspraak wilt maken of meer informatie wilt!