Vergoedingen & kosten

De gesprekken breng ik in rekening op basis van een uurtarief. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de gesprekken vanuit de aanvullende verzekering, afhankelijk van het pakket en de polisvoorwaarden. Het uurtarief varieert tussen de € 70 en € 95,-, dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en financiële situatie. 

Keurmerken en registraties

De praktijk heeft het Keurmerk Christelijke Zorg, voorwaarde om bij Pro Life een vergoeding te ontvangen. De praktijk is geregistreerd bij de daarvoor benodigde vakverenigingen. Het meest recente overzicht van de vergoedingen van de verschillende verzekeraars vindt u op de website www.de-NFG.nl

De onderstaande registraties zijn nodig voor de vergoeding van uw zorgverzekeraar:

  • NFG-geregistreerd (vakgroep VPMW)
  • RBCZ-geregistreerd 
  • VCW-geregistreerd 
  • Deze registraties en mijn AGB-codes staan ook vermeld op de factuur, die u na het gesprek per e-mail ontvangt.

Coaching bedrijven

Bij coaching voor bedrijven worden de kosten met een offerte vastgesteld. De praktijk is vrijgesteld van btw voor therapeutische gesprekken en deze kosten worden dan ook niet in rekening gebracht. Voor coaching en andere niet-therapeutische activiteiten geldt wel een btw-plicht.

Annuleren van een afspraak

Als u een afspraak af wilt zeggen, dient u dat tenminste twee werkdagen voor de afgesproken tijd te melden. Als u niet afbelt, ben ik helaas genoodzaakt 1 uur annuleringskosten in rekening te brengen.