Vergoedingen & kosten

Tarieven Aafke van Deursen

De gesprekken breng ik in rekening op basis van een uurtarief. Hierover maak ik samen met u van tevoren duidelijke afspraken.

De gesprekskosten zijn € 95,- per uur, dit betreft zowel de intake als de eventuele vervolggesprekken. Als het alleen bij een intakegesprek blijft, wordt dit gesprek niet in rekening gebracht. Als een gesprek langer dan 1 uur duurt worden de kosten voor dat gesprek naar rato berekend. Voor mensen bij wie de kosten een probleem zijn, zal ik individueel naar een oplossing zoeken.

De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden voor een deel de gesprekken vanuit de aanvullende verzekering, afhankelijk van het pakket en de polisvoorwaarden. Daarnaast heeft de praktijk het Keurmerk Christelijke Zorg, voorwaarde om bij Pro Life vergoeding te ontvangen. De praktijk is geregistreerd bij de daarvoor benodigde vakverenigingen. Het meest recente overzicht van de vergoedingen van de verschillende verzekeraars vindt u op de website www.de_NFG.nl

Gegevens die de zorgverzekeraar veelal nodig heeft zijn:

  • NFG-geregistreerd nr. 63 101 66334 (vakgroep VPMW)
  • RBCZ-geregistreerd nr. 809182R
  • VCW-geregistreerd nr. T12003
  • Deze registraties en mijn AGB-codes staan ook vermeld op de factuur, die u na het gesprek per e-mail ontvangt.

Bij coaching voor bedrijven worden de kosten met een offerte vastgesteld. De praktijk is vrijgesteld van btw voor therapeutische gesprekken en deze kosten worden dan ook niet in rekening gebracht, voor coaching en andere niet-therapeutische activiteiten geldt wel een btw-plicht.

Annuleren van een afspraak

Als u een afspraak af wilt zeggen, dient u dat tenminste twee werkdagen voor de afgesproken tijd te melden. Als u niet afbelt wordt 1 uur in rekening gebracht.